pro5 groepsfoto

Urgentiegebieden noodzakelijk?

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

mestIn het Brabant Beraad is afgesproken dat er in 2020 geen overbelaste situaties meer zijn in relatie tot de veehouderij. Afgelopen raadsperiode stond daarom het beleid Urgentiegebieden centraal. Van een urgentiegebied is sprake bij een overbelasting door geur- of fijnstof en/of een beleving van overlast bij omwonenden. Gezien de complexiteit is er een extra commissievergadering geweest waarbij insprekers van GGD, ZLTO, huisartsen en een vertegenwoordiger van urgentieteams aanwezig waren.

Volksgezondheid

De GGD gaf aan dat de huidige wet- en regelgeving tekort schiet en dat de relatie met de Volksgezondheid in het raadsvoorstel ontbreekt. Meer dieren bij elkaar betekent een hogere infectiedruk. De signalen en zorg vanuit de huisartsen: het gebruik van antibioticum levert een toename van resistente bacteriën. Zij stellen in hun betoog dat de gezondheid voorop moet staan.
PRO5 deelt de maatschappelijke onrust over hoge dierdichtheid in combinatie met hoge mensdichtheid en de daarbij gekoppelde infectiedruk voor mens en dier. De maatschappelijke discussie is nog volop in beweging. De GGD heeft geconstateerd dat er een relatie bestaat tussen volksgezondheid en intensieve veehouderij. Op dit moment wordt onderzocht hoe groot de effecten zijn.

Meer grip op het aanpakken van knelpunten bij ieder bedrijf

In de discussies stond het aanwijzen van urgentiegebieden centraal. Door het aanwijzen van urgentiegebieden wordt er namelijk meer regie gevoerd op de wijze waarop knelpunten worden opgelost. Dat is de reden waarom Pro5 hier voorstander van was. Dat bleek echter niet haalbaar. PRO5 is bereid de portefeuillehouder een jaar de tijd te geven om de aanwezige knelpunten te onderzoeken en waar mogelijk op te lossen. Daarom willen we voorlopig geen urgentiegebieden aanwijzen. Door actieve informatie van de wethouder zijn we nu in staat het proces nauwkeurig te volgen en indien nodig bij te stellen. PRO5 wil wel duidelijke kaders meegeven zodat per bedrijf een verbeterplan kan worden opgesteld. Daarbij is het onderzoeken van de klachten en geurbelasting een belangrijk middel om inzicht te verwerven in de problematiek. Voorts vinden we dat in de toekomstige raadsvoorstellen de relatie gelegd moet worden met het Lokaal Gezondheidsbeleid.

Amendement

Het wijzigingsvoorstel (amendement) dat we hebben ingediend samen met CDA en VHP betrof:
- de urgentieteams moeten betrokken worden bij het oplossen van de knelpunten,
- de wethouder moet actieve informatie geven na een half jaar
- na een jaar komt er een herbezinning in de Raad over het wel/niet aanstellen van urgentiegebieden.
We zijn tevreden dat de Raad dit amendement unaniem heeft aangenomen.

Bij het beoordelen van de voortgang en het eindresultaat zal voor PRO5 de volksgezondheid op de eerste plaats staan.

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart