pro5 groepsfoto

Werk in uitvoering

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

werkinuitvoeringWerk, bezuinigingen en vernieuwend beleid

In ons PRO5-programma schreven we het al: werk is belangrijk. Het betekent heel veel voor mensen: inkomen en koopkracht, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ontwikkeling, sociale netwerken en eigenwaarde. Inmiddels heeft de participatiewet zijn intrede gedaan.

Vanuit Den Haag is besloten dat er geen nieuwe mensen meer in aanmerking komen voor een werkplek bij de sociale werkvoorziening. Dat is nogal wat. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zelfstandig solliciteren en daarna "gewoon" aan de slag gaan bij een werkgever, moeten nu op een andere manier ondersteund worden om ervoor te zorgen dat zij niet thuis komen te zitten. Verder is er vanuit Den Haag behoorlijk bezuinigd op het geld dat gemeenten kunnen inzetten om mensen aan het werk te helpen. We zullen dus creatief en vernieuwend moeten zijn én goed samen moeten werken met andere gemeenten om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk. Zowel werkgevers als werknemers hebben hierbij ondersteuning nodig.

Uitdaging voor werkgevers

Maar met het afschaffen van de verzorgingsstaat, het uitroepen van de participatiesamenleving en het overmaken van geld op de gemeenterekening ben je er natuurlijk niet. Een fundamentele discussie over wat mensen nodig hebben als je ziek, oud, werkloos of gehandicapt bent heeft nooit plaatsgevonden in Den Haag. Of over wat we collectief financieren en wat je van mensen zelf mag verwachten. In plaats daarvan ligt de bal nu bij de gemeente en haar inwoners. Als wethouder heeft het weinig zin om me af te zetten tegen het gebrek aan uitleg en visie vanuit Den Haag over wat er nu precies meer (samenleving) en minder (overheid) zou moeten om die felbegeerde participatiemaatschappij te bereiken. Inwoners hebben niets aan een klagende wethouder die Den Haag de schuld geeft.

De kracht van de WVK

Vaak wordt er gevraagd: "wat gaat er nou met de WVK gebeuren?"Die vraag is heel begrijpelijk omdat de WVK in onze regio bekend staat aan als een zeer goed functionerend bedrijf met tevreden werknemers en opdrachtgevers. De huidige werknemers behouden gelukkig hun baan. Omdat de kennis, ervaring, expertise en infrastructuur van de WVK van grote waarde is, is het verstandig om die optimaal te benutten voor mensen die ondersteuning nodig hebben op weg naar werk. Binnen onze gemeente en de Kempen wordt al langer samengewerkt tussen de WVK, de sociale dienst en het UWV om zoveel mogelijk werkzoekenden en werkgevers goed van dienst te kunnen zijn. De rest van de regio (14 gemeenten rondom en inclusief Eindhoven) is onder de indruk van deze werkwijze en heeft besloten om dezelfde systematiek te gaan hanteren. We hebben gepleit voor het behoud van onze lokale Kempische kracht en herkenbaarheid en die is op deze manier behouden.

Samenwerking met onderwijs

Steeds belangrijker wordt ook de samenwerking en afstemming met het onderwijs. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat bijvoorbeeld leerlingen van de Praktijkschool en het Speciaal Voortgezet Onderwijs na hun schooltijd tussen de wal en schip raken. Door steeds goed naar de individuele schoolverlater te kijken, kan er ondersteuning 'op maat' ingezet worden en krijgen we tegelijkertijd waardevolle input voor ons vernieuwende beleid. De meest waardevolle informatie komt nog steeds regelrecht vanuit de praktijk, is mijn ervaring!

Visienota participatiewet

Inmiddels heeft de gemeenteraad de visienota participatiewet vastgesteld. We gaan nu verder aan de slag met de koers die is ingezet om zo veel mogelijk mensen te begeleiden naar werk of als dat niet mogelijk is, naar een zinvolle dagbesteding.

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart