pro5 groepsfoto

Geurmeting en beleving: hoe verder?

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5

muddy-pigZoals we in ons laatste artikel schreven, heeft de GGD onderzoek gedaan naar de geurhinder. Uit dit onderzoek blijkt dat er aanzienlijk meer geurhinder wordt ervaren dan tot nu toe werd aangenomen. Met name als er sprake is van cumulatieve geurbelasting – dat wil dus zeggen dat er meerdere (intensieve) veehouderijen liggen in een klein gebied – wordt er aanzienlijk meer geurhinder ervaren.

Vorige week heeft PRO5 hierover vragen gesteld aan de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wij hebben verzocht de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in de uitvoering van het milieuprogramma en in het voorstel over aanwijzing van eventuele urgentiegebieden. De wethouder heeft dit toegezegd.

Beweging

Eén van de aanbevelingen in het GGD rapport is dat deze resultaten meegenomen moeten worden bij evaluatie en actualisatie van de geurhindersystematiek op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksoverheidsniveau. Op dit moment lijkt er ook beweging te zijn gekomen op verschillende niveaus.
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aangekondigd de bestaande Crisis- en herstelwet aan te passen om de verduurzaming van de Brabantse veehouderij juridisch mogelijk te maken.
Er zijn provinciale verkiezingen geweest en de formatie voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten is net begonnen. PRO5 hoopt dat er een coalitie uitkomt die openstaat voor verdere dialoog en een verbetering van het leefmilieu. Ook op gemeentelijk niveau zullen we zorgvuldige afwegingen moeten blijven maken. Dat gaat ons inziens het beste in een goede verstandhouding.

Bewuste coalitie

PRO5 is een jaar geleden heel bewust in deze coalitie gestapt. De kaders omtrent ontwikkelingen in het buitengebied zijn vastgelegd. Afgesproken is dat bij nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen we samen optrekken om eruit te komen en samen gaan zoeken naar werkbare oplossingen.
Dit zal niet altijd makkelijk zijn gezien de verschillende belangen, prioriteiten en meningen, waarbij ook emoties vaak een belangrijk rol spelen. Toch hebben wij hier vertrouwen in.

Goede dialoog

Reeds eerder heeft PRO5 opgeroepen om alle partijen hierbij te betrekken: Samen met de huisartsen, de GGD, de veehouders, omwonenden, milieuorganisaties, de ZLTO en natuurlijk de gemeente moet er gekeken worden naar oplossingen voor ervaren overlast of risico's.
Wij denken nog steeds dat met een goede samenwerking, dialogen met openheid over ieders belangen, gekoppeld aan passende maatregelen op elk niveau, we kunnen zorgen voor een gezonde leefomgeving.
We merken ook steeds meer dat we daar gelukkig niet alleen in staan.

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart