pro5 groepsfoto

Zorgen om zorg

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

Het eerste half jaar als wethouder voor PRO5 zit er alweer ruimschoots op. Omdat ik al eerder wethouder was, wist ik waar ik aan begon. De afgelopen periode was echter qua hectiek niet te vergelijken met voorgaande jaren. De nieuwe taken die per 1 januari naar de gemeente komen op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp en de nieuwe WMO brachten een groot aantal bijna niet te halen deadlines met zich mee. Het tempo waarin deze veranderingen doorgevoerd worden, in combinatie met bezuinigingen en complexiteit, maakte mij wel wat opstandig.

Onzekerheid over banen

Er gebeurt namelijk heel veel op het moment. Niet alleen bij de gemeente maar ook om ons heen. Ik liep onlangs een ochtend mee met de verpleegkundige van de thuiszorg en voelde de passie voor het werk. Niet alleen bij haar maar ook bij mezelf. Ook de onrust en onzekerheid over banen was merkbaar. Veel collega's hadden net te horen gekregen dat ze niet zeker konden zijn van hun baan. Een aantal van hen wist al dat het einde in zicht was. Houd dan nog maar eens je hoofd bij de zorg!

Goede afstemming gemeente met professionals en vrijwilligers èn ondersteuning van mantelzorgers noodzakelijk

Door de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid en het verschuiven van verantwoordelijkheden naar verzekeraars en gemeenten is de zorgwereld dynamisch geworden. Dan druk ik het zo nog enigszins positief uit. Professionele verpleging en verzorging thuis wordt geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar van verzekeraars. Het is wel van groot belang dat we als gemeente goed de aansluiting en afstemming vinden met professionals en vrijwilligers en dat we mantelzorgers zodanig ondersteunen dat zij de zorg voor een naaste kunnen volhouden.

Ik wil luisteren naar de mensen om wie het gaat en de omgeving die zich om hen bekommert. Het geld moet goed terecht komen.

Voor mij is het belangrijk dat het beleid van de gemeente en de keuzes die we maken ervoor zorgen dat mensen die (WMO)ondersteuning thuis nodig hebben, dit ook krijgen. Het geld dat wij vanuit de rijksoverheid voor de nieuwe taken ontvangen, moet goed terecht komen. Ik wil mij daarbij voortdurend laten voeden door de praktijk van alledag, door te luisteren naar de mensen om wie het gaat en de omgeving die zich om hen bekommert.

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart