pro5 groepsfoto

Kiest gemeenteraad voor groei veestapel of beperking gezondheidsrisico’s?

Op 11 mei a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de intensieve veehouderij in onze gemeente. Zeventien raadsleden bepalen de richting: gaan we wel of niet onze inwoners maximaal beschermen?

College kiest helaas niet voor maximale bescherming ondanks aangetoonde risico's.

investerenDe risico's zijn aangetoond, maar toetsingsinstrumenten (bij vergunningverlening) ontbreken nog als het gaat om gezondheidsbescherming. Het college kijkt slechts naar (milieu)effecten die door systemen (luchtwassers) deels te beïnvloeden zijn. Door hierop te focussen wordt compleet voorbij gegaan aan de gezondheidsrisico's door veedichtheid en mest veroorzaakt door het mogelijk maken van uitbreidingen.

De grens bereikt

Zowel voor (ex-)wethouder Veldhuizen als de PRO5 fractie was de grens bereikt. PRO5 kan geen coalitie steunen die in verdere uitbreiding dé oplossing ziet voor de beperking van gezondheidsrisico's.

Het onderwerp heeft sindsdien veel aandacht gekregen. De steunbetuigingen waren overweldigend en op veel verschillende plekken werd er over gesproken. Naast alle emails, sms-jes, bloemen, kaartjes en telefoontjes zijn wij op straat talloze keren aangesproken door bezorgde en soms boze inwoners die met ons vinden dat de grens bereikt is. Gezondheid moet op nummer één staan. Zelfs vanuit de agrarische sector komt het geluid dat de veesector een heilloze weg in geslagen is en kleinschaligheid de toekomst zou moeten zijn.

Ontkennen, bagatelliseren en afschuiven

Op 10 april vond de commissievergadering* plaats over dit onderwerp.
De woordvoerster va de ZLTO pleitte voor ontwikkeling van de intensieve veehouderij om zo het woon en leefklimaat verder te verbeteren. Met "ontwikkeling" bedoelde zij dat er meer vee en (dus) meer mest bijkomt. De ZLTO stelde ook dat er een onjuist schrikbeeld geschetst werd en dat het college aannames en onjuistheden verkondigde. Het ZLTO-betoog werd ondersteund door de CDA-woordvoerster die het college verweet dat er over de risico's geschreven wordt "alsof het al aangetoond is". Zelfs de GGD-adviezen werden door het CDA ter discussie gesteld !?
PRO5 trekt de conclusies van het RIVM, artsen, onderzoekers en GGD niet in twijfel en wil dat er nu gehandeld wordt.

De VHP vond dat het college een goed evenwicht had gevonden tussen bescherming van gezondheid en groeimogelijkheden van de intensieve veehouderij. Daarnaast vertrouwt de VHP op nieuwe wet en regelgeving van andere overheden om ons te beschermen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. De VHP zag daarbij bovendien over het hoofd dat alle vergunningen die afgegeven worden vanaf 11 mei, niet meer teruggedraaid kunnen worden.

De bestaande kennis over gezondheidsrisico's is alarmerend genoeg. Wij moeten inwoners NU beschermen in plaats van achteraf constateren dat we te laat zijn.

Mestoverschot verdwijnt in illegale circuit

30 a 40% van het mestoverschot verdwijnt volgens het planbureau voor de leefomgeving in het illegale circuit. Het college zegt dat 85% van het ammoniak afkomstig is uit de landbouw, met mest als bron. Waarom dan nog meer toestaan? (meer dan de 341 miljoen kilo die er al geproduceerd wordt)

Relatie gezondheidsrisico's met mest en veedichtheid
Het college legt een relatie tussen negatieve effecten op milieu en gezondheid en de omvang van de veestapel / mest. Het is ons een raadsel waarom het college dan toch voorstelt om verdere uitbreiding mogelijk te maken. Onbegrijpelijk dat wethouder d'Haens aan het eind van de vergadering concludeerde dat een potentiele groei alleen maar een verbetering van het woon- en leefklimaat op kan leveren. Volgens medici die spraken tijdens de bijeenkomst in Deurne over gezondheid en veehouderij was het namelijk niet de vraag OF er een uitbraak komt, maar WANNEER.

Informatiebijeenkomst op 6 mei: HET KAN. HET MOET.

Op 6 mei organiseert PRO van 14:00 tot 17:00 in den Herd een informatiebijeenkomst waarbij niet alleen onze keuze toegelicht wordt, maar waar ook een arts / onderzoeker de risico's komt toe lichten. U bent van harte uitgenodigd.

Wij hopen dat de gemeenteraad op 11 mei een wijs besluit neemt en inwoners en hun gezondheid op één zet.

stop

Ook verschenen in: PC55 - 19 april 2017

* de commissievergadering van 10 april kunt u hier terugzien / luisteren: https://www.bladel.nl/bestuur-organisatie/vergaderingen-raad-en-commissie_41093/item/vergadering-commissie-grondgesbied_835.html

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart