pro5 groepsfoto

PRO5 vindt dat de grens bereikt is

Afgelopen donderdag maakte PRO5 een bewuste keuze om gezondheid van onze inwoners blijvend op nummer 1 te zetten. Meer vee in nog grotere megastallen is onacceptabel en kan niet de oplossing zijn voor het inperken van gezondheidsrisico's.

Joan-VeldhuizenOntslag Joan Veldhuizen

Toch is dat waar door de gemeente Bladel op gekoerst wordt. Reden voor onze wethouder om ontslag te nemen en voor de PRO5-raadsleden om geen steun meer te geven aan deze coalitie. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt helaas mee te gaan in de richting van uitbreiding. Op 11 mei wordt hier een besluit over genomen in de gemeenteraadsvergadering.

Zowel de gemeenteraad als het college van B&W zeggen gezondheid van inwoners belangrijk te vinden. Dit vonden wij een belangrijke stap in de goede richting, omdat er in juli 2016 onderzoeksrapporten verschenen zijn met betrekking tot veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) en met betrekking tot emissies van endotoxinen uit de veehouderij. Hier werd bevestigd dat er verbanden zijn tussen veehouderijen en gezondheidsrisico's. Naar aanleiding van deze rapporten is een landelijk vervolgonderzoek gestart, waarvan de resultaten dit voorjaar worden verwacht. Met enige regelmaat slaan artsen alarm en geven zij het advies om het probleem bij de bron aan te pakken: minder dieren !

Oproep Commissaris van de Koning: "Betracht zorgvuldigheid !"

De provincie Noord-Brabant – in de persoon van de commissaris van de Koning – heeft gemeenten opgeroepen om in afwachting van de resultaten van het landelijk vervolgonderzoek zorgvuldigheid te betrachten in het kader van de vergunningverlening, zodat er geen nieuwe of grotere knelpunten ontstaan.
Het is dan ook teleurstellend dat het college in Bladel denkt de gezondheidsrisico's in te perken door megastallen meer uitbreidingsmogelijkheden te geven. De redenatie is dat ondernemers dan meer geld hebben om systemen aan te schaffen die de uitstoot van schadelijke stoffen (geur, fijnstof, ammoniak) kunnen beperken.

stop

Dat houdt concreet in dat 35 intensieve veehouderijen in onze gemeente kunnen nog uitbreiden. De berekeningen die de gemeente heeft laten doen laat zien dat dit een enorme potentiele stijging van het aantal dieren betekent. Het aantal varkens kan groeien van het huidige aantal van ruim 121.000 naar ruim 330.000. Voor vleeskalveren geldt een potentiële groei van 1.227 naar 5.692. Voor kippen gaat de berekende potentiële toename van 460.000 naar meer dan een miljoen!

In onze gemeente wordt nu al zo'n 300 miljoen kilo mest geproduceerd. Het merendeel mag niet uitgereden worden en vormt dus een overschot. Mest is schadelijk voor gezondheid en milieu. Nog meer mest door uitbreidingen is onvoorstelbaar. Ook hier wordt opnieuw de oplossing gezocht in techniek in de vorm van mestbewerking en niet het aanpakken bij de bron, namelijk het beperken van het aantal dieren. De provincie heeft aangekondigd dat ook mest van buiten de provincie hier welkom is en dat bouwblokken vergroot mogen worden.
Ook is het provinciale plan dat Reuselse stallen afgebroken mogen worden om ze hier neer te zetten. Met al deze vooruitzichten is het nog belangrijker om een grens te stellen.

PRO5 kiest voor minder vee en voor meer gezondheid

investerenNa het besluit van de PRO5-raadsleden en de wethouder werden wij overstelpt met positieve reacties. We hebben gemerkt hoe zeer het onderwerp leeft onder inwoners. Inwoners zitten niet te wachten op nog meer dieren, mest en gezondheidsrisico's. Ook van (biologische) boeren kregen wij steunbetuigingen en de constatering dat de veehouderij een heilloze weg ingeslagen is. Veel mensen vragen zich af wie er nu eindelijk eens een grens stelt. Voor onszelf als PRO5 hebben wij in elk geval afgelopen donderdag die grens getrokken. De volgende stap is een grens aan de groei en gezondheid op nummer een. Wij zullen alles doen binnen ons vermogen om dit te bereiken.

Helpt u mee? U kunt zich bij ons aansluiten voor een gezonde beweging: www.pro5.nu
U kunt hier ook de volledige tekst van de bekendmaking van het ontslag van onze wethouder lezen.

Ook verschenen in: PC55 - 29 maart 2017

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart